บ้านแฝด

บ้านแฝด ri-ipl.org ลักษณะบ้านมีลักษณะคล้ายครึงกับบ้านเดี่ยวเนื่องจากมีบริเวณบ้านเหมือนกันกับบ้านเดี่ยว ส่วนใหญ่บ้านแบบนี้มีการเปลี่ยนให้ภายนอกไม่ชิดกับตัวบ้านข้างเคียง บ้านต้องตั้งอยู่บนที่ดินขนาดตั้งแต่ 35ตารางวาขึ้นไป ส่วนของบ้านที่ไม่ติดกับบ้านอีกหนึ่งหลัง จะมีระยะห่างระหว่างตัวบ้านกับขอบที่ดิน ทั้งด้านหลังและด้านข้างไม่ต่ำกว่า 2 เมตร และมีระยะห่างจากกึ่งกลางถนนอย่างน้อย 3 เมตร และ ความสู้ไม่เกิน3เมตร ตัวบ้านจะมีลักษณะเหมือนกันแต่จะอยู่ติดกัน2บ้านนั่นเอง

บ้านแฝด
บ้านแฝด