ทาวน์โฮม

ทาวน์โฮม ri-ipl.org คือรูปแบบที่อยู่อาศัยที่เริ่มเป็นที่นิยมมากขึ้นในปัจจุบัน เนื่องจากเป็นที่อยู่อาศัยที่มีราคาสามารถจับต้องได้ เหมาะกับวัยเริ่มต้นครอบครัว และมักตั้งอยู่ในทำเลทาวน์เฮ้าส์และทาวน์โฮม จะมีชื่อเรียกที่ต่างกันและมีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกันเล็กน้อย แต่ในทางกฎหมายแล้ว ไม่ว่าจะทาวน์เฮ้าส์หรือทาวน์โฮม ก็ล้วนแล้วแต่ถูกระบุให้เป็น ทาวน์เฮ้าส์ นั่นเอง

ทาวน์โฮม
ทาวน์โฮม